Generic placeholder image
ACTRIS - Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure

ACTRIS i Norge

ACTRIS er en europeisk forskningsinfrastruktur som skal legge til rette for forskning og studier av aerosoler, skyer og sporgasser i atmosfæren. Hovedfokus til ACTRIS ligger på å bedre forståelsen av hvordan kortlivede klimadrivere virker på hverandre, klimaet, luftforurensning og menneskers helse. Norge bidrar sterkt i ACTRIS; NILU leder ACTRIS datasenter for hele infrastrukturen, og norske observatorier leverer en lang rekke atmosfæriske målinger til ACTRIS.

Prosjektet ACTRIS-Norway startet 1. august 2022, med finansiering fra Forskningsrådets «Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur». ACTRIS-Norway vil blant annet gjøre deling av klima- og luftforurensningsdata enklere og mer brukervennlig, samtidig som det øker datakvaliteten. ACTRIS-Norway vil også gjøre tjenester og data fra ACTRIS mer tilgjengelig for både norske forskere, og forskere over hele verden. Prosjektet skal oppgradere EBAS-databasen betydelig. EBAS håndterer alle ACTRIS data målt ved bakken. En del av arbeidet vil fokusere på forbedret sanntids-dataflyt, samt gjøre data mer FAIR. Videre skal prosjektet utvikle og implementere en ny ACTRIS-dataportal, som skal være inngangsporten til alle ACTRIS-data og dataprodukter. I samarbeid med ACTRIS-Norway-partnerne Meteorologisk institutt og CICERO skal det også utvikles flere kombinerte dataprodukter.

Det NILU-ledede datasenteret til ACTRIS inneholder data fra europeiske observatorier, som også inngår i globale overvåkningsnettverk. Disse observatoriene produserer langsiktige tidsserier basert på strenge operasjonelle standarder. Det er rundt 80 ACTRIS-observatorier, hvorav tre norske:

  • Zeppelinobservatoriet på Svalbard
  • Trollhaugenobservatoriet i Antarktis
  • Birkenesobservatoriet i Agder
Du kan lese mer om dem her: Norske ACTRIS-stasjoner.

Nyheter

News Entry
September212023

ACTRIS-Norway etter ett års arbeid

News Entry
September182023

ACTRIS-Norway 2nd Annual Meeting

News Entry
April252023

ACTRIS ERIC - et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium for atmosfæriske forskningsdata og -tjenester

News Entry
April112023

Nytt ACTRIS-instrument avduket på Meteorologisk institutt

News Entry
September62022

Kickoff for ACTRIS-Norway

News Entry
Desember132021

Forskningsrådsmillioner til ACTRIS-datasenter, EBAS og Troll