Norske ACTRIS-stasjoner


Zeppelinobservatoriet

Observatoriet ligger på Zeppelinfjellet ved Ny-Ålesund på Svalbard. Det befinner seg på 79° nord i et urørt, arktisk miljø, langt unna vesentlige forurensningskilder. Observatoriets unike beliggenhet gjør det til et ideelt sted for overvåkning av globale atmosfæriske endringer og forurensning. Observatoriet har vært i drift siden 1989.
Les mer på NILUs nettsider: Zeppelinobservatoriet

Generic placeholder image

Birkenesobservatoriet

Birkenesobservatoriet i Agder er NILUs eldste observatorium, etablert i 1971, og en av målestasjonene i Europa som har vært drevet lengst. Birkenesobservatoriet har lenge vært blant de aller viktigste stasjonene i Europa for måling av grenseoverskridende luftforurensninger.
Les mer på NILUs nettsider: Birkenesobservatoriet

Generic placeholder image

Trollhaugenobservatoriet

Trollhaugenobservatoriet ligger på Trollhaugen ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, Antarktis. Noen av de viktigste aktivitetene ved NILUs observatorium Trollhaugen i Antarktis er å karakterisere sammensetningen av atmosfæren, og måle sesong- og årsvariasjoner og transport av luftforurensninger til området.
Les mer på NILUs nettsider: Trollhaugenobservatoriet

Generic placeholder image